Invordering onroerende voorheffing in het Brussels Gewest: stand van zaken en vooruitzichten

De documenten van het Forum van de Gemeentelijke Beleidsvoerders zijn beschikbaar.


De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de Brusselse gemeenten, goed voor ongeveer 30 % van de ontvangsten van het lopend dienstjaar.

Aangezien de regionalisering van de inning van de onroerende voorheffing een brandend actueel thema geworden is, vond de Vereniging het nuttig om, in samenwerking met de Federatie van Gemeenteontvangers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belfius en de FOD Financiën, een stand van zaken op te maken van

  • de inning van de onroerende voorheffing
  • de tarieven
  • de aanpak van geschillen, om een beeld te schetsen van de toekomst van de onroerende voorheffing in het Brussels Gewest.

Vertegenwoordigers van het kabinet van de Brusselse minister-president en het Bestuur Gewestelijke Fiscaliteit (BGF) belichtten er de redenen en de timing van de geplande regionalisering van de inning van de onroerende voorheffing, die in ieder geval pas ten vroegste op 1 januari 2015 in voege kan treden.

Documenten

 

De algemene principes van de inning, de invordering en de doorstorting van de opcentiemen aan de gemeenten, de waarborgen voor de invordering en de termijnen en achterstand met betrekking tot de betaling van de ingevorderde bedragen.
Uiteenzetting van Serge CHAUVIER, Fiscaal deskundige, Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII)
> download de uiteenzetting (pdf)


De inning van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de jaren 2009 tot 2011 in cijfers en grafieken. Naast de versnelling van de inkohiering vestigde mevrouw Smet de aandacht op het hoge invorderingspercentage van de onroerende voorheffing: meer dan 97 % na de 12 maanden na de maand van uitvoerbaarverklaring.
Uiteenzetting van Martine SMET, Fiscaal expert – hoofd van de Dir. III/1 van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII)

> download de uiteenzetting (pdf)

Analyse van de toekomst van het kadastraal inkomen, verschillende manieren voor de vastlegging en presentatie van uitstekende statistieken van de Brusselse gemeenten betreffende hun gebruik van het programma Urbain I. Bij gebrek aan kadastrale perequatie – steeds moeilijker toe te passen – wordt momenteel een alternatieve methode getest, voor het Brussels Gewest in Sint-Lambrechts-Woluwe: de indexering per marktzone.
Uiteenzetting van Philippe HERMAN, Dienst Opmetingen en Waarderingen – Patrimoniumdocumentatie

> download de uiteenzetting (pdf)

Zie ook« Terug

Auteur(s)

Robert PETIT
Laatste update
28-09-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links