Onroerende voorheffing in Brussel


De opcentiemen op de onroerende voorheffing vormen een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de Brusselse gemeenten, goed voor ongeveer 30 % van de totale ontvangsten van het lopend dienstjaar.

Aangezien de regionalisering van de inning van de onroerende voorheffing een brandend actueel thema geworden is, wijdde de Vereniging er in samenwerking met de Federatie van Gemeenteontvangers van het Brussels Gewest, Belfius en de FOD Financiën op 25 september een Forum van de Gemeentelijke Beleidsvoerders aan, om een stand van zaken op te maken van de inning van de onroerende voorheffing in ons Gewest.

De onroerende voorheffing (OV) blijft onvoldoende gekend, zowel wat het invorderingsmechanisme betreft als de bedragen waar het uiteindelijk om gaat. Daarom vindt u hier in het verlengde van het colloquium een beschrijving van de mechanismen door de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) van de FOD Financiën. Daarna worden enkele cijfergegevens besproken door de Administratie, zodat de gemeentelijke beleidsvoerders de inzet van deze heffingen beter kunnen inschatten.

Zie ook« Terug

Auteur(s)

Serge CHAUVIER & Martine SMET
Laatste update
31-10-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links