Overeenkomst en reglement ivm gevonden fietsen : modellen

Brussel heeft sinds kort een opslagplaats voor gevonden fietsen. Om bij het systeem aan te sluiten dienen gemeenten een reglement goed te keuren en een overeenkomst te ondertekenen. De VSGB stelt daartoe enkele modeldocumenten ter beschikking.


Onder impuls van Staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille heeft Brussel een centrale opslagplaats gecreëerd voor gevonden fietsen, in navolging van Antwerpen en Gent.

Voortaan worden achtergelaten fietsen dus op één plaats samengebracht en zo ook ter beschikking gesteld voor hun eigenaar. Het doel is de fietsen aan hun rechtmatige eigenaar terug te kunnen geven en niet opgeëiste fietsen te kunnen herstellen.

De gemeenten die bij dit systeem willen aansluiten, moeten een overeenkomst afsluiten met het Gewest zodat de gevonden fietsen opgehaald worden voor rekening van de gemeente. Daarnaast dienen zij ook een reglement betreffende de verwijdering van de fietsen goed te keuren.

Twee modeldocumenten


De VSGB stelt 2 teksten ter beschikking:
  1. een modelovereenkomst
  2. een modelreglement


« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD & Isabelle VINCKE
Laatste update
22-11-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links