Gezond, lokaal en duurzaam: nieuwe gewoontes rond voeding in Brussel

Op 27 september 2012 organiseerde de VSGB in samenwerking met Leefmilieu Brussel een workshop waar de Brusselse gemeenten vernieuwende projecten voorstelden rond duurzame voeding.


De mondialisering en de distributiesystemen hebben onze voedingsgewoonten ingrijpend gewijzigd. Zo is er nu een grotere afstand tussen de plaats van productie en de plaats van consumptie, wat vervuiling veroorzaakt en kosten teweegbrengt om 'exotische' voedingsmiddelen het hele jaar door ter bestemming te brengen. Gemeenten en OCMW's nemen steeds meer initiatieven die ingaan tegen weinig duurzaam gedrag, om onze gewoontes te veranderen (korte circuits, opteren voor lokale producten, slowfood, ...) en nieuwe geëngageerde en solidaire consumptie bewerkstelligen.

De workshop van 27 september sloot aan bij het project URBACT "Sustainable food in urban communities", waarvan Leefmilieu Brussel de lead-partner is.

In Brussel wordt het in 3 thema's uitgewerkt:

  • Growing: exploreert de mogelijkheden van voedselproductie op korte afstand of in onze steden
  • Delivering: onderzoekt de mogelijkheden inzake distributie, verdeling en aankoop van lokale voeding
  • Enjoying: belicht de manieren waarop stadsbewoners lekkere en gezonde voedingsgewoonten voor zichzelf en de planeet kunnen aannemen
 

Presentatie van het project "Sustainable food in urban communities"


Lokale steungroep – subgroep gemeenten
Stephanie Mantell & Joëlle Bambeke, Leefmilieu Brussel
> Download de presentatie (pdf)

Goede praktijkvoorbeelden van Brusselse lokale besturen inzake duurzame voeding

Growing

Parcours duurzame voeding in Anderlecht


Christophe Bourgois & Marie-Hélène Steurs, cel duurzame ontwikkeling, Anderlecht
> Download de presentatie (pdf)

Project Aquaponie


Alexandre Bertrand, Group One
> Download de presentatie (pdf)

Delivering

De sociale kruidenier


Vincent Libert, OCMW Sint-Jans-Molenbeek
Sabine Fronville, coördinatrice van de sociale kruidenir Amphora (vzw)

De bio-markt van het Sint-Katelijne plein


Christrian Pennewaert, stad Brussel

Enjoying

Eerste resultaten en lessen uit de uitdaging "duurzame voeding"


Daphné De Merlier, cel duurzame ontwikkeling, Etterbeek
> Download de presentatie (pdf)  


URBACT

 

URBACT wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO en de lidstaten en partners. Het algemeen doel is de bevordering van het beleid rond geïntegreerde en duurzame stadsontwikkeling in heel Europa. Specifieke doelstellingen van URBACT:

  • bevordering van uitwisseling van ervaringen en informatie aan mandatarissen en beleidsvoerders in steden
  • verspreiding van goede praktijkvoorbeelden en lessen die uit deze uitwisselingen getrokken worden, en de bevordering van de overdracht van knowhow
  • bijstand aan verkozenen en politieke verantwoordelijken (o.a. de overheden die de operationele programma's beheren) bij het vastleggen en uitvoeren van actieplannen voor duurzame stadsontwikkeling« Terug

Auteur(s)

Philippe MERTENS
Laatste update
06-12-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links