Sociaal-filosofische context van het sociaal verslag in de beslissing om maatschappelijke bijstand te verlenen

Op 29 november 2012 wijdde de Afdeling OCMW van de VSGB haar herfstontmoeting aan het sociaal onderzoek. Philippe Harmegnies, hoogleraar aan de hogeschool Namen-Luik-Luxemburg Henallux, bracht er een uiteenzetting over het sociaal verslag bekeken vanuit de drievoudige invalshoek van ethiek, recht en moraal.


Door het sociaal verslag te situeren in een sociaalfilosofische context, zijnde een context van analyse en hermeneutiek, kunnen we de vragen beantwoorden :

  • “In welk opzicht waarborgt het sociaal verslag de basisrechten en -vrijheden ?”
  •  "In welk opzicht is het nuttig ?”
Het sociaal verslag waarborgt de basisrechten en -vrijheden omdat het een professioneel document is dat drie dimensies bevat:
  • recht
  • moraal
  • ethiek
Het belang van een sociaal verslag hangt samen met de schrijfstrategieën van de maatschappelijke werkers en van hun vermogen om de feiten te problematiseren.

« Terug

Auteur(s)

Philippe HARMEGNIES
Laatste update
10-01-2013
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links