Drie uitdagingen voor de Brusselse pensioenen

Deze tweede bijdrage over de pensioenen analyseert de drieledige uitdaging van de dalende fiscale capaciteit, de toenemende
pensioenlast en de verwachte stijging van de uitgaven.


De structuur van de personeelskosten evolueert omwille van verschillende factoren.

De personeelsuitgaven maken ongeveer 40 % van het gemeentebudget uit.

In de jaren '70 is het personeelskader enorm uitgebreid, wat de laatste jaren niet meer het geval is.

We zien een verschuiving van statutairen naar contractanten, wat de stijging van de bijdragen gedeeltelijk verklaart.

De komende tien jaar zal 38 % van het benoemd personeel (alle personeelsniveaus tezamen beschouwd) met pensioen gaan. Dan zal de vraag rijzen of zij al dan niet door statutairen vervangen worden. Een radicale daling van het aantal statutairen beïnvloedt uiteraard de bijdragen voor de RSZPPO.

Zie ook« Terug

Auteur(s)

Hildegard SCHMIDT
Laatste update
10-01-2013
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links