Sociale clausules in overheidsopdrachten

Een nieuwe omzendbrief spoort aan om sociale bepalingen op te nemen in het bijzonder bestek voor overheidsopdrachten in het Brussels Gewest.


De Brusselse regering heeft een nieuwe omzendbrief goedgekeurd die voor de sociale clausules de circulaire van 5 februari 2009 opheft en vervangt betreffende de opname van ecologische en duurzame ontwikkelingscriteria in de overheidsopdrachten voor leveringen en diensten.

De sociale clausule is een bijzondere vermelding in het bestek van de overheidsopdracht, die voornamelijk gericht is op de vorming of de socioprofessionele inschakeling van laaggeschoolde werkzoekenden, leerlingen, stagiairs of cursisten, personen met een handicap of personen die gediscrimineerd worden.

Het doel van de nieuwe omzendbrief is het gebruik van sociale clausules te vergemakkelijken en te verruimen.

« Terug

Auteur(s)

Isabelle VINCKE
Laatste update
10-01-2013
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links