Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie: infosessie

Op 6 maart 2013 werd het ontwerp van Gewestelijk Programma voor de Reductie van Pesticiden voorgesteld op initiatief van het BIM en het kabinet van minister Huytebroeck, in de lokalen van de VSGB.


Ter herinnering, het ontwerp van programma is nog in openbare raadpleging tot 30 maart. Het bevat specifieke acties voor het Brussels Gewest, maar ook nationale acties die op federaal niveau of samen met de andere Gewesten uitgevoerd zullen worden. Heel wat acties zijn op de lokale besturen gericht.

De infosessie was een goede gelegenheid om een stand van zaken op te maken van de lopende en de geplande acties:

Presentatie van het ontwerp van ordonnantie "Pesticiden" met het oog op een duurzaam gebruik van deze substanties.

Europese en nationale context. De ordonnantie creëert een kader voor het gebruik en de toepassing van pesticiden.
> download de presentatie van Catherine Rousseau, kabinet van minister Huytebroeck (pdf)

De dienst netheid en groene ruimten van de gemeente Schaarbeek stelde er goede praktijkvoorbeelden voor rond de beperking van het gebruik van pesticiden:

zoeken naar preventieve en curatieve alternatieven voor chemicaliën, die niet schadelijk zijn voor het leefmilieu en de volksgezondheid.
> download de presentatie van Laetitia Eudier, hoofd groene ruimten, gemeente Schaarbeek (pdf)

Presentatie van de Week zonder pesticiden, van 20 tot 30 maart 2013

De spots zullen gericht worden op een reeks activiteiten rond informatie en sensibilisering omtrent de gevaren van pesticiden, en ook animaties om aan te tonen dat er doeltreffende alternatieven bestaan voor het gebruik van pesticiden.

> download de presentaite van Pascale Alaime, Leefmilieu Brussel (pdf)

Presentatie van het ontwerp van het Gewestelijk Programma voor de Reductie van Pesticiden en de acties die in dat kader op touw gezet worden

> download de presentatie van Manuela de Vaulx de Champion, Leefmilieu Brussel

De voormiddag werd afgerond met een debat over de ordonnantie en het programma voor pesticidenreductie.

Er werden heel wat interessante opmerkingen gemaakt.
Het BIM herinnert eraan dat het openbaar onderzoek verlengd werd tot 30 maart: de gemeenten worden aangespoord om een advies betreffende het ontwerp in te dienen (zie website BIM).


« Terug

Auteur(s)

Virginie RANDAXHE
Laatste update
11-03-2013
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links