Stedenbouwkundige vergunningen inzake openbare wegen: beraadslaging binnen de gemeenteraad is nog altijd verplicht

Momenteel staat het feit ter discussie dat de gemeenteraad vooraf moet beraadslagen over de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning voor stedenbouwkundige projecten waarbij werken op de openbare weg toegestaan worden of betrokken zijn. De rechtspraak van de Raad van State eist dit niet, maar stipt toch interpretatieproblemen aan. Want hoewel een voorafgaande beraadslaging niet noodzakelijk is, moet de gemeenteraad wel een uitspraak doen.


De stedenbouwkundige vergunning en de beraadslaging over wegenkwesties zijn allebei noodzakelijk om werken inzake openbare wegen uit te voeren. Maar doordat de stedenbouwkundige regelgeving en die met betrekking tot de openbare wegen niet opgenomen zijn in een specifieke procedure, heeft de volgorde van beide handelingen geen invloed op hun wettelijkheid.

Deze situatie blijft weinig bevredigend, in die zin dat het moeilijk - of zelfs onmogelijk - lijkt voor de uitreikende overheid om haar beoordelingsbevoegdheid met kennis van zaken uit te oefenen, zonder zich vooraf geïnformeerd te hebben over het resultaat van de beraadslaging van de gemeenteraad inzake openbare wegen.

Daarom wordt in de praktijk aangeraden om wegenkwesties te laten onderzoeken door de gemeenteraad voordat de stedenbouwkundige vergunning uitgereikt wordt.

Referentie


De analyse is gebaseerd op arrest nr 205798 van de Raad van State van 25 juni 2010.


« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
11-03-2013
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links