Het Gewestelijk Programma voor de Reductie van Pesticiden

Op 6 maart 2013 werd het ontwerp van gewestelijk programma voor pesticidenreductie voorgesteld, op initiatief van het BIM en het kabinet van minister Huytebroeck, in de lokalen van de VSGB.


Ter herinnering, de openbare raadpleging van het ontwerp van het programma liep tot 30 maart. Het document bevat specifieke acties voor het Gewet, maar ook nationale acties met het federaal niveau en de andere Gewesten. Heel wat acties zijn gericht tot de lokale besturen.
De presentatie was een goede gelegenheid om een stand van zaken op te maken van de acties die reeds aan de gang zijn of gepland zijn:

 • Presentatie van het ontwerp van ordonnantie "Pesticiden" met het oog op een duurzaam gebruik van deze substanties.

  Schets van de Europese en nationale context. Deze ordonnantie zal een precies kader uittekenen voor het gebruik en de toepassing van pesticiden.
  Catherine Rousseau, Kabinet van minister Huytebroeck
  > zie presentatie van de uiteenzetting (pdf)
 • De dienst netheid en groene ruimten van de gemeente Schaarbeek vertelde er wat zij doen om zo weinig mogelijk pesticiden te gebruiken

  en om preventieve en curatieve alternatieven te vinden voor chemische producten die beter zijn voor het milieu en de volksgezondheid.
  Laetitia Eudier, Verantwoordelijke Groene Ruimten, Gemeente Schaarbeek
  > zie presentatie van de uiteenzetting (pdf)
 • Presentatie van de Week zonder pesticiden 2013, van 20 tot 30 maart.

  Dit evenement draaide rond een reeks informatie- en sensibiliseringsactiviteiten rond de gevaren van pesticiden en animaties, om aan te tonen dat er doeltreffende alternatieven bestaan voor het gebruik van synthese-pesticiden.
  Pascale Alaime, Leefmilieu Brussel
  > zie presentatie van de uiteenzetting (pdf)
 • Presentatie van het ontwerp van Gewestelijke Programma voor de Reductie van Pesticiden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de acties in dat kader

  Manuela de Vaulx de Champion, Leefmilieu Brussel
  > zie presentatie van de uiteenzetting (pdf)
De voormiddag werd afgesloten met een debat over de ordonnantie en het programma voor pesticidenreductie. Het aanwezige gemeentepersoneel kon er commentaar en opmerkingen geven.


« Terug

Auteur(s)

Virginie RANDAXHE
Laatste update
30-04-2013
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links