Jaarverslag 2012


Inhoud:

De Vereniging en haar beheerorganen

 • Ledenvergadering, Raad van Bestuur en Bureau
 • De politieke actie van de Vereniging
 • De vertegenwoordiging van de lokale besturen

De Vereniging en haar diensten


Het team
 • Directie
 • Studiedienst en opdrachthouders
 • Afdeling OCMW
 • Algemene diensten
De studiedienst
 • Infosessies, werkgroepen, seminaries en colloquia
 • Ondersteuning van de politieke acties
 • Publicaties
De mobiliteitscel
 • Het netwerk van mobiliteitsadviseurs
 • Sensibilisering, informatie en advies 
 • Varia
Het forum voor duurzame ontwikkeling
 • Projectoproep Agenda Iris
 • Monitor van de Duurzame Ontwikkeling
 • Workshops duurzame ontwikkeling
 • Vertegenwoordiging van de gemeenten en het Forum
Internationale samenwerking

Democratie en burgerzin

De documentatiedienst
 • Bijhouden van nieuwe wetgeving
 • Doorlopend opzoekingswerk
 • Actieve bijdrage aan de publicaties
 • De basistaak: het documentatiemateriaal
 • Nieuw project: geïntegreerd documentenbeheer
Informatie en publicaties
 • Nieuwe Gemeentewet
 • Praktisch handboek voor gemeentemandatarissen
 • Nieuwsbrief-Brussel
 • Newsletter
 • De websites van de Vereniging
De Afdeling OCMW

De Vereniging en haar partners
Verwante documenten
« Terug

Auteur(s)

Marc THOULEN
Laatste update
22-05-2013
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links