Wetboek van de Nationaliteit: ingewikkelder en strenger

De "wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken" hervormt het Wetboek van de Belgische nationaliteit ingrijpend. Wij overlopen hier de belangrijkste wijzigingen naar aanleiding van het nieuwe systeem.


De nieuwe bepalingen van het Wetboek van de Belgische nationaliteit hebben de materie ingewikkelder gemaakt. De grote waaier aan bewijzen met betrekking tot de integratiecriteria en de verschillende manieren waarop een kandidaat-Belg gebruik kan maken van sommige bewijzen, maken de toepassing van dit wetboek bijzonder moeilijk.

In de praktijk moeten het gemeentepersoneel een minimale dialoog met de aanvrager aangaan om te bepalen welke bewijzen hij kan aanvoeren op basis van zijn eigen situatie.

De achterliggende redenering werd omgedraaid: de Belgische nationaliteit verkrijgen wordt voortaan beschouwd als het eindpunt van een integratieproces.


Inhoud


Vijf mogelijke situaties:
 1. de "gewone verklaring" na 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf
 2. geboren zijn in België en er al sinds de geboorte wonen
 3. gehuwd zijn met een Belg of ouder zijn van een minderjarig Belgisch kind
 4. de pensioenleeftijd bereikt hebben of erkend zijn als invalide of gehandicapte
 5. al 10 jaar ononderbroken en wettelijk in België verblijven
 • strengere bewijzen
 • dubbelzinnigheid van de term arbeidsdag
 • verbondenheid met het land
 • behoud van het verschil tussen verkrijgen en toekennen
 • wijzen van verkrijging en verblijfsduur
 • taxatie van de aanvraag ... alleen ten voordele van de federale Staat
 • controle door de ambtenaar van de burgerlijke stand
 • verklaring van verkrijging
 • opschorting van het dossier

Wettelijke basis

 

Wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken (B.S. 14.12.2012, Inforum 270083)

Deze wet wijzigt ook artikel 237, 238 en 249 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, art. 569, 22°, 604 en 628, 9° van het Gerechtelijk Wetboek en art. 36, 2e lid en 38 van het Wetboek van internationaal privaatrecht.

Er werden 2 uitvoeringsbesluiten goedgekeurd:

 • KB van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken (B.S. 21 januari 2013, 2e ed.)
 • KB van 17 januari 2013 tot vaststelling van de lijst van de landen waar het verkrijgen van akten van geboorte onmogelijk is of op zware moeilijkheden botst (B.S. 30 januari 2013)


« Terug

Auteur(s)

Doltza SANCHEZ PARDO
Laatste update
06-06-2013
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links