Financiële uitdagingen voor de gemeenten: een bestuursperiode met grote veranderingen?


Bij de aanvang van deze nieuwe gemeentelijke bestuursperiode schetst een grondige studie van Belfius Bank de algemene context waarin de Brusselse gemeenten de komende zes jaar moeten functioneren.

Op basis van deze opmerkelijke studie en onze vroegere bevindingen zal de nieuwe bestuursperiode bijzonder complex worden voor de Brusselse gemeenten, die te maken zullen krijgen met alsmaar zwaardere financiële verplichtingen, zowel qua ontvangsten als qua uitgaven, en een heel wat onzekerdere sociale en economische context in het kader van een institutionele hervorming die niet al haar geheimen prijsgegeven heeft met betrekking tot de gevolgen ervan voor de werking en financiering van de lokale overheden en besturen.

De pensioenlasten en de stijging van de OCMW-uitgaven als gevolg van de vergrijzing en de sterke groei van de jonge bevolking zullen alle Brusselse gemeentemandatarissen nopen tot een nog omzichtiger en nauwgezetter bestuur dan de voorbije jaren.

Maar ook tot een toekomstgerichter bestuur wat de reeds voorzienbare uitdagingen voor de komende legislaturen betreft. In die zin is de huidige bestuursperiode dus een scharnierperiode zoals we nooit eerder voordien gekend hebben.


Zie ook

 

Dit artikel is gebaseerd op een studie van Belfius: Financiële uitdagingen voor de gemeentelijke bestuursperiode 2013-2018


 « Terug

Auteur(s)

Robert PETIT
Laatste update
06-06-2013
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links