Ecologisch verantwoord beheer promoten in een lokaal bestuur

Als we duurzame ontwikkeling op lokaal niveau willen promoten, moeten we beginnen met het goede voorbeeld te tonen binnen het lokaal bestuur. Een van de mogelijkheden is intern actie te ondernemen met het oog op ecologisch verantwoord beheer en enkele basisgewoontes aan te nemen, zoals afvalsortering (papier), energiebesparing en andere vormen van "consuminderen".


Hoe kan een gemeente of OCMW die voorbeeldrol op milieuvlak promoten en het personeel aanzetten om ecologisch verantwoord te werk te gaan?

Op de werkvergadering van 3 mei 2013 werden de theoretische aspecten overlopen, antwoorden aangereikt en praktische voorbeelden besproken uit Brusselse lokale besturen, zoals de ecoteams uit Anderlecht en Etterbeek en de ambassadeurs van de duurzame ontwikkeling in Schaarbeek. 

Enkele eenvoudige participatieve tools


De sleutel tot het succes van een ecoteam is de belangstelling van collega's aanwakkeren (aanbevelingen doen), communiceren met mandatarissen en enkele instrumenten aanwenden zoals opiniepeilingen, de berekening van de ecologische voetafdruk, ... Info & bijkomende hulpmiddelen op www.eugreenoffice.eu


De presentaties van de gastsprekers werden afgesloten met een participatieve oefening rond 3 vragen:

  • wat zijn de sleutels tot succes voor een ecoteam?
  • hoe kunnen we de belangstelling van onze collega's wekken?
  • hoe communiceren we best met de mandatarissen?

Download de resultaten van deze participatie-oefening

Goede praktijkvoorbeelden

De voormiddag werd afgesloten met een voorstelling van 3 goede praktijkvoorbeelden uit Brusselse lokale besturen.

Anderlecht: een twintigtal gemeentebeambten vormen samen het Ecoteam, dat tips en advies geeft aan de verschillende gemeentediensten

Etterbeek: een tiental personeelsleden werkt vrijwillig actief mee aan de organisatie van acties rond milieubescherming
Schaarbeek: "Les petits dédés (DD)" zijn ambassadeurs duurzame ontwikkeling door het voorbeeld te tonen en goede praktijkvoorbeelden binnen het bestuur te belichten


« Terug

Auteur(s)

Philippe MERTENS
Laatste update
02-07-2013
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links