De regels inzake burgerlijke stand aangepast aan de praktijk ... maar er zijn nog problemen

Enerzijds de aanpassingen in de regelgeving omtrent burgerlijke stand en anderzijds de delegatie van handtekening voor het personeel van de gemeentedienst burgerlijke stand en de verplichtingen van burgemeesters en schepenen voor burgerlijke stand bij een overlijden.


Beschrijving van de wetswijziging


De wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie wijzigt een reeks bepalingen op het vlak van de burgerlijke stand, door het Burgerlijk Wetboek aan te passen volgens de evolutie van de praktijk en het doel van de maatregelen.

Op 20 juni jl. organiseerden de VSGB en de intergemeentelijke werkgroep “Burgerlijke stand – bevolking” een infosessie betreffende de veranderingen die deze wet teweegbrengt.

Wij overlopen de voornaamste wijzigingen en het waarom. De meeste wijzigingen zijn op 1 september 2013 in werking getreden.
  • Context
  • Modernisering van de procedures
1. Opstelling van de akten van de burgerlijke stand
2. Bijzondere en schriftelijk toekenning van bevoegdheden
3. De aansprakelijkheid van de ambtenaar van de burgerlijke stan
  • Wetgeving vs. praktijk ?
1. De persoonlijke vaststelling van bepaalde feiten
2. Verplichte erkenning
  • Afschaffing van overbodige en verouderde formaliteiten
  • Inwerkingtreding

Twee knelpunten


De wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie vormt een stap in het lange en complexe proces van de informatisering en de modernisering van de burgerlijke stand.

Twee aspecten van de wet die nochtans samenvloeien in het dagelijks werk van het gemeentepersoneel en invloed hebben op hun werklast en verantwoordelijkheid:
  • de delegatie van de taken van ambtenaar van de burgerlijke stand ten gunste van een personeelslid (art. 44/1 [nieuw] Burgerlijk Wetboek)
  • de afschaffing van het verplichte plaatsbezoek voor de ambtenaar van de burgerlijke stand om een overlijden vast te stellen (art. 77-80 Burgerlijk Wetboek)


« Terug

Auteur(s)

Benoit CORNELIS, Boryana NIKOLOVA
Laatste update
01-10-2013
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links