Nieuwe Brusselse Huisvestingcode: het colloquium

Op 25 oktober 2013 bracht een colloquium georganiseerd in samenwerking met de WIG Lex meer dan 100 deelnemers samen.


De Brusselse Huisvestingscode is 10 jaar oud.

Doel van de hervorming:

 • een tekst die meermaals gewijzigd werd, leesbaarder maken
 • verbeteringen aanbrengen op basis van de ervaring op het terrein
 • nieuwe concepten operationeel maken
 • de strijd tegen ongezonde woningen op de ernstigste situaties toespitsen
 • de regels van de toewijzing van openbare woningen verruimen en preciseren
 • de actie tegen leegstand verbeteren
De Vereniging is partner van een intergemeentelijke juridische werkgroep, die recent opgericht werd op initiatief van de gemeente Sint-Gillis onder de naam WIG Lex.

In dat kader heeft de studiedienst als spreker meegewerkt aan het colloquium op 25 oktober in het cultuurcentrum van Sint-Pieters-Woluwe. Het was gericht tot ambtenaren van gemeenten en OCMW's.
 

De hervorming van de huisvestingcode

Aurélie MAHOUX, adviseur op het kabinet van de Staatssecretaris van het Brussels Gewest belast met huisvesting, brandbestrijding en dringende medische hulp
Nicolas BERNARD, hoogleraar aan de Facultés universitaires Saint-Louis en deskundige op het kabinet van de Staatssecretaris van het Brussels Gewest belast met huisvesting, brandbestrijding en dringende medische hulp

> download de uiteenzetting (pdf)

Openbare woningen

 • De toewijzing van gemeentewoningen
Olivier EVRARD, adviseur bij de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB)
> download de uiteenzetting (pdf)
 • De sociale woningen
Caroline OSSELAER, juriste bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGH)
> download de uiteenzetting (pdf)

Strijd tegen de onbewoorbaarheid

 • De openbare veiligheid en hygiëne: de bevoegdheden van de burgemeester
Isabelle VINCKE, adviseur bij de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB)
> download de uiteenzetting (pdf)
 • Veiligheid, hygiëne en basisvoorzieningen voor woningen: de bevoegdheden van de DGH
Frédéric DEGIVES, directeur van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGH)
 • De verplichte wederhuisvesting van de gemeenten
Nicolas BERNARD, hoogleraar aan de Facultés universitaires Saint-Louis en deskundige op het kabinet van de Staatsecretaris van het Brussels Gewest belast met huisvesting, brandbestrijding en dringende medische hulp
> download de uiteenzetting (pdf) - enkel in het Frans

 

Leegstande woningen

 • De belastingen op leegstand, onafgewerkte of verlaten gebouwen
Boryana NIKOLOVA, adviseur bij de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB)
> download de uiteenzetting (pdf)
 • De administratieve boete bij leegstand
Cassio LOPES, coördinator van de cel leegstand bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
> download de uiteenzetting (pdf)
 • De stakingsvorderingen:
     • Uiteenzetting van de beginselen
Olivier EVRARD, adviseur bij de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB)
> download de uiteenzetting (pdf)
 • Praktische ervaring van de stad Brussel
Elisabeth VAN HERTSEN, juriste bij het departement stedenbouw van de stad Brussel
> download de uiteenzetting (pdf)

 • De stakingsvordering inzake bescherming van het leefmilieu
Florence Lemaire, juriste bij het departement stedenbouw van de Stad Brussel
> download de uiteenzetting (pdf)
 • Praktische ervaring van de gemeente Sint-Gillis met het openbare beheersrecht
Loic LORTHIOIR, dienst wijkcontracten en regie voor grondbeleid van de gemeente Sint-Gillis
> download de uiteenzetting (pdf)

Zie ook
« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
30-10-2013
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links