E-facturatie: een nieuwe uitdaging voor de lokale besturen

Op 25 oktober 2013 organiseerde de Federatie van Gemeente- en OCMW-ontvangers van het Brussels Gewest met de steun van de Vereniging een infosessie rond elektronische facturatie.


Zoals één van de sprekers onderstreepte, is de vraag niet zozeer “ja of nee” dan wel “wanneer”.

Een richtlijn van de Europese Unie bepaalt immers dat 50 % van de facturatie in 2020 elektronisch dient te gebeuren. De Belgische regering heeft beslist daarop te anticiperen door een (niet dwingend) percentage van 25 % voorop te stellen tegen het einde van deze bestuursperiode.

Na zeer boeiende uiteenzettingen over de voordelen van de elektronische facturatie, optische erkenning OCR en de integratie van boekhouding, het platform e-Prior en de wettelijke bepalingen kwam het Gewest – vertegenwoordigd door de directeur-generaal van het Bestuur Plaatselijke Besturen - het belang van e-facturatie in gemeente en OCMW kracht bijzettten.

Toch bleek uit de vele vragen van het publiek dat er nog heel wat onzekerheden zijn en angst bij de terreinwerkers voor een project dat heel wat nieuwigheden inhoudt.

Er zullen wellicht nog meer informatie- en vormingssessies noodzakelijk zijn in het kader van de invoering van de elektronische facturatie.« Terug

Auteur(s)

Robert PETIT
Laatste update
13-11-2013
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links