Gewest- en Gemeenschapsmemorandum van de Brusselse OCMW's 2014

Memorandums opgesteld in het kader van de gewestverkiezingen van 2014


Gewestmemorandum van de OCMW's


De voornaamste eisen van de 19 Brusselse OCMW's op de vooravond van de verkiezingen van 25 mei 2014.

Op de vooravond van de opstelling van de verschillende politieke programma's willen de 19 Brusselse OCMW's de aandacht van de partijen vestigen op enkele dossiers die essentiële uitdagingen inhouden voor alle Brusselaars:
 • Een billijke vertegenwoordiging
 • Permanent overleg tussen OCMW’s en het gewest
 • Uitdieping van de dialoog gemeente-OCMW
 • Dienstverlening aan bejaarden en gezinnen
 • Huisvesting
 • Daklozen en uitsluiting
 • Schuldbemiddeling
 • Energie
 • Tewerkstellingsbeleid
 • Steun aan de Afdeling OCMW van de VSGB
De Afdeling OCMW  van de VSGB en de Conferentie van Voorzitters en Secretarissen van de OCMW's van het Brussels Gewest hebben samen een memorandum opgesteld om de aandacht van de komende regering te vestigen op deze dossiers en andere meer specifieke en/of technische kwesties.


Gemeenschapsmemorandum van de OCMW's


In overleg met de Federatie van OCMW's van de UVCW werd tevens een gemeenschapsmemorandum opgesteld voor de materies waarvoor de Federatie Wallonië-Brussel bevoegd is.

De volgende dossiers worden erin aangekaart:
 • Jeugdbijstand - toezicht over minderjarigen
 • Onderwijs - verpleegkundigen, zorgkundigen en andere beroepen in de gezondheidszorg
 • Verzekering 'autonomie'
 • Equivalentie van diploma's
 • Studenten die OCMW-steun genieten
Aangezien het hier om de Franse Gemeenschap gaat, is het document in het Frans.

Zie ook
« Terug

Auteur(s)

Michel COLSON
Laatste update
01-06-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links