Gemeentelijke administratieve sancties: wet en uitvoeringsbesluiten

Dossier ivm de wet van 24 juni 2013 en zijn uitvoeringsbesluiten


De wet van 24 juni 2013 (Inforum 273059) betreffende de gemeentelijke administratieve sancties verscheen in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013 en trad in werking op 1 januari 2014.

De grote nieuwigheden van de wet kunnen in 10 punten samengevat worden.
De eerste 5 worden geanalyseerd in het eerste deel van dit artikel, de volgende 5 in het tweede:

 1. de materie wordt voortaan geregeld in een bijzondere wet (de Wet)
 2. de lijst met gemengde inbreuken is gewijzigd
 3. de lijst met administratieve sancties en alternatieve maatregelen werd uitgebreid
 4. de Wet is voortaan ook van toepassing op minderjarigen vanaf 14 jaar
 5. de Wet voorziet in nieuwe vaststellende beambten met meer bevoegdheden
 6. de gemeentelijke autonomie blijft behouden, maar de gemeenten worden aangespoord om samen te werken
 7. de samenwerking met het Parket wordt versterkt
 8. er is een nieuwe maatregel in het leven geroepen: het tijdelijk plaatsverbod
 9. de administratieve procedure werd aangepast
 10. het is voortaan verplicht om een GAS-lijst bij te houden
Eind 2013 werd de nieuwe Wet reeds gewijzigd bij de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen - Binnenlandse Zaken (BS 31 december 2013, Inforum 279145).

Vervolgens werden verschillende KB's opgesteld, waarbij Brulocalis geraadpleegd werd.
Die komen aan bod in het derde deel van het artikel:
 1. KB van 21 december 2013 betreffende de sanctionerende ambtenaar
 2. KB van 21 december 2013 betreffende de vaststellende ambtenaar
 3. KB betreffende het register van de gemeentelijke administratieve sancties
 4. KB betreffende het protocolakkoord
 5. KB betreffende de bemiddeling
 6. Ontwerp KB inzake verkeer (toen wij dit dossier afrondden, was het ontwerp nog niet goedgekeurd)

Het derde artikel bespreekt ook de omzendbrief van de procureurs-generaal betreffende de administratieve sancties in de gemeenten.

Meer info« Terug

Auteur(s)

Isabelle VINCKE
Laatste update
21-09-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links