Federaal memorandum van de OCMW's 2014

"Een menswaardig bestaan voor iedereen" is het federaal memorandum van de OCMW's opgesteld door de Afdelingen OCMW van de VSGB, de VVSG en de UVCW in het vooruitzicht van de verkiezingen van mei 2014. In het verlengde van hun eerste tekst, waarin de drie Afdelingen OCMW in maart 2014 de eisen van de OCMW's bundelden, verdiepten ze de aangekaarte thema's de voorbije zomer in een technische nota.


Alle armoede-indicatoren staan op rood.

De OCMW’s doen reeds heel wat inspanningen om de stijgende armoede het hoofd te bieden, maar enkel een gezamenlijke aanpak van alle overheden in dit land kan deze uitdaging aangaan. Het recht op een menswaardig bestaan is immers een grondrecht en vergt een engagement van elk beleidsniveau.

Bovendien worden door de zesde staatshervorming heel wat bevoegdheden die kunnen ingrijpen op het leven van mensen in armoede overgeheveld naar de deelstaten, wat de nood aan een gecoördineerd beleid nog verhoogt. De krachten moeten gebundeld worden zodat de verschillende beleidsniveaus elkaar versterken.

Het federaal memorandum van de OCMW’s "Een menswaardig bestaan voor iedereen" formuleert onze verwachtingen t.a.v. de politieke partijen in dit land naar aanleiding van de Europese, federale en deelstaatverkiezingen die op 25 mei 2014 plaatsvinden.

Het draait rond 3 argumenten:

  • Armoede is een schande
  • De OCMW's vragen de steun en de erkenning van alle beleidsniveaus
  • In de zesde staatshervorming moet voldoende marge ingebouwd worden voor een billijk sociaal beleid
Het memorandum is het resultaat van het overleg tussen de Afdelingen OCMW van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) en de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB).


Zie ook
« Terug

Auteur(s)

Michel COLSON
Laatste update
13-10-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links