De motivering van stedenbouwkundige vergunningen: ervaring in Ukkel


De motivering stelt zowel de houder van de vergunning als de omwonenden in staat om te begrijpen waarom het college van burgemeester en schepenen een vergunning toekennen voor een bouwproject.

De motivering is doorgaans het essentiële element bij de betwisting van een stedenbouwkundige vergunning.

De perfecte motivering bestaat niet. Zoals we konden lezen, is de uitdrukkelijke motivering van een stedenbouwkundige vergunning een heikele onderneming. Het is ook een tweesnijdend mes. Het ontbreken van een motivering kan leiden tot een nietigverklaring voor de Raad van State en overdreven motivering kan soms een bron van fouten zijn (argumenten naast de kwestie, fouten, tegenstrijdigheden, ...). Een subtiele dosering is dus het aangewezen recept!

Inhoud

 • Wettelijke basis
 • Grote principes
 • Specifieke motivering:
   • bezwaar bij openbaar onderzoek
   • adviezen in het kader van de procedure
   • afwijkingen
   • wijzigingen opgelegd door het BWRO
   • wijzigingen op eigen initiatief (art. 126/1 BWRO)
   • wijziging in houding van de overheid
   • regularisatievergunning


« Terug

Auteur(s)

Lydie JERKOVIC
Laatste update
18-03-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links