Openbare salubriteit en veiligheid: huisvesting en bevoegdheden van de burgemeester

Document nu verkrijgbaar in het Nederlands.


Welke bevoegdheden heeft de burgemeester op het vlak van insalubriteit?

 

Het gaat hier niet om de salubriteit van woningen, die in de Huisvestingscode behandeld wordt, maar om openbare salubriteit, een bevoegdheid van algemene bestuurlijke politie van de gemeente.

De burgemeester heeft ook een algemene bestuurlijke politiebevoegdheid op basis van artikel 133, 2e lid, gekoppeld aan artikel 135, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet (NGW).

Artikel 133, 2e lid belast de burgemeester met de uitvoering van politiebesluiten en -wetten. De bewoording van het artikel is heel algemeen, aangezien het hem de bevoegdheid verleent om alle wettelijke of reglementaire beschikkingen op het vlak van politie uit te voeren.

Artikel 135, § 2 NGW is één van de politiewetten die de burgemeester moet uitvoeren. Dit artikel draagt de gemeente (en dus ook de burgemeester) op te “voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen”.

Het doel is dus de vrijwaring en handhaving van de openbare orde.

Wij zullen de toepassing van deze bevoegdheid op de woonsector analyseren aan de hand van volgende punten:

  1. de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om het ingrijpen van de burgemeester te rechtvaardigen
  2. het verschil tussen algemene en bijzondere bestuurlijke politiebevoegdheid
  3. de uitdrukkingswijze van de bevoegdheid: het politiebesluit
  4. de beperkingen van politiebesluiten
  5. enkele begrippen in het kader van politiebesluiten betreffende onzindelijke gebouwen: huisbezoek, verplichte herhuisvesting en gedwongen uitvoering van het besluit


« Terug

Auteur(s)

Isabelle VINCKE
Laatste update
24-03-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links