Huurtoelagen

Onder bepaalde voorwaarden kunnen huurders een tegemoetkoming genieten bij hun huur. Op 13 maart 2014 organiseerde de VSGB in samenwerking met de Directie Huisvesting van Brussel Stedelijke Ontwikkeling (gewezen BROH) een presentatie van de nieuwe regelgeving.


De huurtoelage


De huurtoelage is een financiële tussenkomst die het verschil dekt tussen de huur en het derde van de inkomsten van de huurder.

Deze heeft betrekking op woningen beheerd door:
  • gemeenten
  • OCMW
  • een operator die het openbaar beheersrecht uitoefent
op voorwaarde dat er geen sprake is van overheidssteun die een baremisering van de huurprijzen inhoudt, behalve voor woningen tot stand gebracht in het kader van wijkcontracten.

De toelage wordt toegekend aan elke huurder die voldoet aan de voorwaarden inzake inkomsten en maximumhuur zoals vastgelegd in de regelgeving.

De huurtoelage voor kandidaat-huurders die op de lijst voor een sociale woning staan


Deze toelage wordt toegekend aan personen die minstens 14 prioriteitstitels voor de toekenning van een sociale woning genieten.

De herhuisvestingstoelage


Deze vervangt de Verhuis-, Installatie- en Huurtoelage (VIHT).

Doel van deze toelage is de sanering van de huurwoningen, door een geschikte woning te kunnen aanbieden aan:
  • personen die een ongeschikte woning verlaten
  • personen die de hoedanigheid van dakloze verliezen
  • minderjarigen die zelfstandig gaan leven

Download de presentaties

Wettelijke basis

zie ook erratum


« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
12-05-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links