Bewonersparkeren

Katern van de Mobiliteitsgids nr 1Katern van de Mobiliteitsgids 0401Een sturend mobiliteitsbeleid kan niet gevoerd worden zonder een effectief parkeerbeleid, dat geïntegreerd moet worden in een stedenbouwkundig beleid, met oog voor het milieu en de leefbaarheid van onze steden en gemeenten.

Het gevolg van dit beleid is meestal dat het aantal parkeerplaatsen in centrumgebieden wordt verminderd en dat voor de overblijvende het betalend parkeren wordt ingevoerd. Door zulke maatregelen te nemen wordt echter voorbijgegaan aan de noden en wensen van bepaalde omwonenden. Gezinnen die een auto bezitten, beschikken immers niet altijd over een private standplaats, zeker niet in oude wijken die vóór de opkomst van de auto volgebouwd werden. Het aanleggen van parkings buiten de openbare weg kan hier een oplossing bieden, maar het hoge prijskaartje is een drempel voor de meeste gezinnen en voor de gemeentebesturen.

In deze Katern worden ondermeer de mogelijkheden onderzocht om parkeerplaatsen op de openbare weg te reserveren voor een aantal categorieën van personen (bewoners) of voor bepaalde voertuigen.Deze publicatie is enkel beschikbaar in elektronische versie.

« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
29-10-2004
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links