Gemeenschapswachten: Analyse van de nieuwe taken en bevoegdheden


De taken en bevoegdheden van gemeenschapswachten worden voornamelijk geregeld door de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet , gewijzigd door een wet van 13 januari 2014.

Aangezien gemeenschapswachten-vaststellers de inbreuken mogen vaststellen waarvoor gemeentelijke administratieve sancties opgelegd kunnen worden, moet deze taak begrepen worden in het raam van de nieuwe wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en het bijbehorende koninklijke uitvoeringsbesluit dat de voorwaarden vastlegt waaronder gemeentelijke ambtenaren de inbreuken mogen vaststellen waarvoor gemeentelijke administratieve sancties opgelegd kunnen worden .

Hieronder analyseren we de veranderingen en verduidelijkingen als gevolg van deze twee wetswijzigingen.

1. Taken

  • Vier "nieuwe taken"
  • Wat met de vaststelling van de nieuwe gemengde inbreuken inzake verkeer?
  • Definitie van "openbare weg" en "openbare plaats"
  • Samenwerking tussen gemeenten
2. Bevoegdheden
  • Diploma, vorming, examen
  • Uitsluiting van bepaalde personen uit de categorie van de gemeenschapswachten
  • Bevoegdheden van de leidende ambtenaar
  • Overgangsbepalingen
3. Identificatie

4. Controle en sancties


« Terug

Auteur(s)

Isabelle VINCKE
Laatste update
08-07-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links