Arbeidstijd in de openbare besturen

Hoe lang duurt de werkweek in de gemeente? Wat is het regime van de arbeidsduur? Is de regeling verschillend naargelang het gaat om ambtenaren of werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst? Welke wetten zijn van toepassing? De betreffende wetten lijken op elkaar en het komt erop aan de regels goed uit elkaar te houden. Vooral omdat er voor de openbare sector lange tijd geen regeling voorhanden was.


Eerst moet worden nagegaan welke wet van toepassing is. Er zijn namelijk 2 wetten die aspecten van de arbeidstijd regelen, elk met een verschillend toepassingsgebied. Ze vertrekken allebei vanuit dezelfde filosofie, namelijk de bescherming van de werknemer. Vandaar dat men in de teksten vele bepalingen over maxima en rusttijden vindt, maar minder over minimale arbeidstijden.

De verschillende wetgevingen lijken heel erg op elkaar, om de werknemer de nodige rustpauzes en geregelde arbeidstijden te verschaffen. Het is een vaak voorkomend misverstand dat de Feestdagenwet eveneens geldt voor de administraties van de gemeenten.

Bij het vaststellen van de arbeidsuren, overuren en compensaties komt het erop aan eerst te bepalen welke wet van toepassing is. Voor gemeenten en OCMW’s is dat geen probleem, maar het wordt moeilijker wanneer het gaat om autonome gemeentebedrijven, vzw’s, zelfstandige diensten, … van de lokale besturen. Zodra dat vastgesteld is, moet de desbetreffende wetgeving worden gevolgd.

1. Vertrekpunt: de wet van 14 december 2000 (Arbeidstijdwet)
2. Uitzondering: de wet van 16 maart 1971 (Arbeidswet)
3. Wat is een voltijdse werknemer?
4. Arbeidstijd
5. Gelijkgestelde perioden
6. Grenzen aan de arbeidsduur
7. Minimale grenzen
8. Nachtwerk
9. Werken op zaterdag en zondag
10.Werken op een feestdag
« Terug

Auteur(s)

Hildegard Schmidt
Laatste update
14-10-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links