Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten

Het belangrijkste uit het regeerakkoord vanuit gemeentelijke invalshoek en analyse van de VSGB die in oktober 2014 naar de Brusselse regering gezonden werd


Het Brusselse regeerakkoord was het eerste van de drie gewestelijke akkoorden dat afgerond werd.

Vanaf 21 juli heeft de Vereniging zich toegelegd op de analyse van de tekst, die bakens uitzet voor de grote werven van de komende jaren.

Vóór de verkiezingen had de Vereniging reeds een gewestelijk memorandum opgesteld ter attentie van de regering die inmiddels gevormd werd. Dat document diende als basis voor de evaluatie van de impact van het regeerakkoord op de Brusselse gemeenten.

Analyse van de impact van het regeerakkoord op de 19 gemeenten

  • De gemeentefinanciën en het algemene principe van budgettaire neutraliteit
  • De mechanismen van contractualisering van de betrekkingen tussen het Brussels Gewest en de hervorming van het toezicht op de gemeenten
  • Verplicht overleg met de gemeenten
  • Goed bestuur en administratieve vereenvoudiging
  • Tewerkstelling
  • Ruimtelijke ordening en planning van infrastructuren
  • Veiligheid
  • Mobiliteit
  • Duurzame ontwikkeling

Zie ook

 « Terug

Auteur(s)

Corinne François
Laatste update
17-10-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links