Gemeenten, OCMW en BTW

Een nieuwe omzendbrief verduidelijkt de toepassing van de BTW door gemeenten en OCMW's. De inwerkingtreding werd op vraag van de Verenigingen uitgesteld tot juli 2015, zodat de gemeenten tijd krijgen om de nodige aanpassingen door te voeren.
De VSGB organiseerde een infosessie voor de ontvangers. Het uitstel van de inwerkingtreding werd er in primeur aangekondigd.


Zowel gemeente- als OCMW-ontvangers worden dagelijks geconfronteerd met de toepassing van de BTW.

De verwachte publicatie van een nieuwe omzendbrief betreffende artikel 6 van het BTW-wetboek is een goede gelegenheid om een stand van zaken op te maken en informatie te bundelen over de nieuwigheden op dat vlak.

Daarom organiseerden de VSGB en de Federatie van OCMW- en Gemeenteontvangers van het Brussels Gewest op 24 november 2014 een informatievergadering, met de steun van Belfius Bank. Het programma van het colloquium was op maat gemaakt, om te beantwoorden aan de vragen van ontvangers, die er antwoorden konden krijgen rechtstreeks van de FOD Financiën en van een onafhankelijke deskundige.

De presentatie van het ontwerp van de omzendbrief was overigens een première voor het land.

Benoît Pernet, directeur van het departement BTW bij KPMG, schetste er het Europees kader terzake. Met betrekking tot de teksten van de BTW-richtlijn en de Europese rechtspraak stippen we aan:

  • België beschikt over weinig marge om te bepalen wie BTW-plichtig is of welk overheid niet BTW-plichtig is
  • de concrete verschillen tussen een niet BTW-plichtige en een vrijgestelde BTW-plichtige (twee statuten die we vaak bij gemeenten en OCMW's terugvinden)
  • de Europese regels zijn de eerste bron die we moeten raadplegen als de toepassing van de omzendbrief probleem stelt
De vertegenwoordigers van de FOD Financiën overliepen de structuur en het toepassingsgebied van de toekomstige omzendbrief:
  • zij illustreerden de logica die geldt in het kader van de regelgeving
  • zij gaven een overzicht van de verschillende verplichten inzake BTW die voortvloeien uit de verschillende mogelijke statuten voor organismen zoals gemeenten. Zo kwamen aan bod: de verplichte identificatie en de documenten die de gemeenten moeten opstellen naargelang ze al dan niet BTW-plichtig zijn, vrijgesteld of een gemengd statuut hebben.

Actie van de Vereniging

Aansluitend bij het lobbywerk van de Vereniging meldde de minister van Financiën in primeur aan de VSGB dat de omzendbrief – reeds opgesteld maar nog niet ondertekend op het moment dat we dit schrijven – die de modaliteiten preciseert van het systeem van onderwerping van de lokale besturen aan de BTW, niet in werking zal treden vóór juli 2015.

De omzendbrief verduidelijkt het systeem, maar verplicht de lokale besturen om aanpassingen door te voeren in hun werkwijzen. Het uitstel van inwerkingtreding dat gevraagd en verkregen werd, biedt gemeenten en OCMW's de mogelijkheid om de nodige aanpassingen te verrichten.

Wij zijn trots op dit resultaat en het succes van dit eerste colloquium.

Info

In afwachting van de publicatie van de omzendbrief stelt de VSGB de documenten ter beschikking die op het colloquium van 24 november gebruikt werden.« Terug

Auteur(s)

Philippe DELVAUX
Laatste update
05-12-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links