Modelreglement - kiezen voor een parkeerretributie

De VSGB biedt de Brusselse gemeenten een model aan van retributiereglement inzake parkeren. De tekst kan aangepast worden volgens de eigenheden van elke gemeente.


Context vóór de oprichting van het Brussels Parkeeragentschap

De Brusselse gemeenten pakten het parkeren op 2 manieren aan:

  • Door belastingen te heffen (aan de hand van een belastingreglement op basis van de fiscale autonomie die de gemeenten grondwettelijk geniet). Zij stonden zelf in voor toezicht, heffing en behandeling van geschillen terzake.
  • Door retributies te heffen (vergoeding van een door de overheid verleende dienst: de overheid is wettelijk gehabiliteerd om retributies te heffen). Het voordeel van deze methode is dat de gemeente een private concessiehouder kan inzetten voor het toezicht en de invordering van de bijdragen van de automobilisten. Het mechanisme van de concessie bracht hevige discussies teweeg, zowel op het vlak van het beheer van de openbare dienst als de bescherming van de private levenssfeer (oa toegang voor het privébedrijf tot gegevens van DIV).

Evolutie van rechtspraak en wetgeving ivm parkeren

Het Grondwettelijk Hof annuleert het oude wettelijke kader van 22 december 1965 en valideert de ordonnantie van 22 januari 2009 tot oprichting van het Parkeeragentschap:

  • Met verschillende arresten annuleert het Grondwettelijk Hof de verschillende versies van de oorspronkelijke wet van 22 december 1965 die de gemeenten de mogelijkheid verschafte om parkeerretributies te vestigen.
  • De ordonnantie van 22 januari 2009 en de uitvoeringsbesluiten hebben een parkeerbeleid gematerialiseerd op supra-gemeentelijk niveau:
Om duidelijkheid te scheppen in de vaagheid die ontstond door de vele besluiten die het oude systeem op de helling brachten, besliste het Brussels Gewest het parkeerbeheer te centraliseren in het Parkeeragentschap, genaamd 'parking.brussels'. Voortaan zijn enkel de gemeenten en het Gewest (het Agentschap) gemachtigd om parkeerretributies te vestigen.


Het instrument voorgesteld door de Vereniging aan de 19 Brusselse gemeenten

Om de gemeenten te helpen om de wetgeving na te leven, reiken wij een flexibel instrument aan dat aangepast kan worden aan de eigenheden van de gemeenten en tegelijk niet-dwingend is.

Dit model van retributiereglement vermeldt in het voorwoord de wettelijke basis inzake parkeren, maar laat de aanpassing van de doorslaggevende motieven van de beslissing over aan de gemeenten.

Verschillende artikelen worden gekoppeld aan commentaren, om de aandacht van de gemeenten te vestigen op hun keuzevrijheid.

Tot slot wordt er een procedure voor de invordering van de retributie aangereikt als voorbeeld en wordt aan de overheid de ruimte gelaten er de praktische modaliteiten en de termijnen van vast te leggen.« Terug

Auteur(s)

Laatste update
05-12-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links