Strijd tegen fiscale, sociale en loonfraude

De VSGB heeft een infosessie gewijd aan de verantwoordelijkheden van de lokale besturen en de middelen om die te beperken.


Prioriteit voor federale en Brusselse regering


De Brusselse regering heeft aangekondigd dat ze de controle op de sociale wetten en de tewerkstelling van buitenlanders in Brussel zal versterken. De federale regering heeft ook gemeld dat de strijd tegen sociale dumping één van haar prioriteiten is.

Verduidelijking per omzendbrief van 22 juli 2014


De regelgeving terzake is niet nieuw, maar het was belangrijk de praktische implicaties van de toepassing te verduidelijken, want de lokale besturen hebben als aanbestedende overheid zware verantwoordelijkheden toegeschoven, gaande tot strafrechtelijke aansprakelijkheid van de aanbesteder, die voort kan gaan op hun mandatarissen en leidinggevende ambtenaren.

De lokale besturen zullen hun werkmethodes moeten aanpassen, om de nodige controles te kunnen uitvoeren en ook hun documenten aanpassen om hun aansprakelijkheden te beperken.

Infosessie van 27 november 2014


In samenwerking met Ethias organiseerde de VSGB een infosessie, om een overzicht te maken van het stelsel dat van toepassing is op de sociale, fiscale en loonschulden, en de praktische gevolgen van het nieuwe stelsel op de regelgeving inzake overheidsopdrachten te belichten.

Meester Sarah Ben Messaoud van het advocatenkantoor CMS DeBacker bracht een zeer praktische uiteenzetting, met tips in het kader van de toewijzing en de uitvoering van de opdracht, om de risico's in te dijken.

Info« Terug

Auteur(s)

Isabelle VINCKE
Laatste update
10-12-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links