De lokale zone ondergaat wat de federale Regering voor de politie bespaart


Er staat heel veel in het regeerakkoord over veiligheid en politie maar er staat niets over de financiering van de zones, en nog minder over het afwentelen van taken van federale aard naar het lokale niveau. Nochtans is het belangrijk want na vijftien jaar politiehervorming is de meerkost ervan nog steeds niet weggewerkt. De hervorming zou de gemeenten niets kosten, zo werd beloofd. Niets is minder waar gebleken en vandaag moeten we helaas vaststellen dat de zones alsmaar meer moeten besparen.

Inhoudstafel


Wat er wel in het regeerakkoord staat
 • Kerntakendebat
 • Veiligheids- en preventieplannen en camerawetgeving
 • Meer blauw op straat
 • Hervorming van het statuut en het tuchtstelsel
 • Bijzondere aandacht voor opleiding en aanwerving
 • Pensioenen
 • Het Verkeersveiligheidsfonds
 • Automatisering van justitie en politie
Wat er niet in de regeringsverklaring staat
 • Een structureel overleg
 • Een aangepaste financiering
 • De erkenning van de hoofdstad

Het regeerakkoord moet aangevuld worden


We kunnen het onderdeel "politie" van het akkoord samenvatten in enkele uitdagingen:
 • De Regering moet rekening houden met de realiteit van de politiezones.
 • Er moet een behoorlijke financiering komen voor de zones. De KUL-norm moet aangepast worden. De “bevroren solidariteit” moet stoppen. We kunnen niet aanvaarden dat de Brusselse zones de diensten betalen waar de hele bevolking baat bij heeft. Deze last moet gedragen worden door de federale overheid.
 • De lokale besturen moeten veel meer betrokken worden bij voorgestelde maatregelen.
 • Het is absoluut noodzakelijk dat de burgemeesters betrokken worden bij de uitwerking van het nieuwe tuchtstelsel. Zij zijn immers de werkgevers en verantwoordelijk voor hun korps.
 • Op operationeel vlak moeten de reserve en de uitrusting van de politie verbeterd worden. Ook hier gaat het om een taak van de federale overheid.
 • De rekrutering en de opleiding moeten herzien worden. De federale overheid moet beter op de hoogte zijn van hoeveel mensen de organisatie verlaten en hoeveel er toekomen, zodat de zones voorspellingen kunnen maken. Ten slotte moet er meer aandacht geschonken worden aan de kwaliteit van de opleiding.


« Terug

Auteur(s)

Hildegard Schmidt & Philippe Delvaux
Laatste update
08-01-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links