Tewerkstelling, competitiviteit en pensioenen in het federaal regeerakkoord


Het federaal regeerakkoord van 9 oktober 2014 bevat 11 hoofdstukken, die allemaal rechtstreeks of onrechtstreeks de gemeenten aanbelangen.

In dit dossier lichten wij er een aantal uit:

  • werkgelegenheid en concurrentievermogen
  • pensioenhervorming

Wij beperken ons tot uittreksels uit het regeerakkoord die gevolgen kunnen inhouden voor de gemeenten, zonder er kritisch commentaar bij te leveren. Zo belangt lastenverlaging voor werkgevers uiteraard de gemeenten als werkgever aan, terwijl de activering van de werklozen dan weer gevolgen kan hebben voor de OCMW's.

Voor een analytische en kritische globale visie heeft de Vereniging een nota geschreven over de impact van het regeerakkoord, die bij de publicatie van dit dossier besproken zou moeten zijn of op de agenda staan van haar politieke organen en vervolgens aan de federale regering overgemaakt zal worden.

Bepaalde punten met betrekking tot de pensioenen, zijn al vooruitgegaan sinds het akkoord, dankzij het overleg van de Vereniging begin december met minister Daniel Bacquelaine. In enkele kaders wordt daar verslag van uitgebracht.


« Terug

Auteur(s)

Hildegard Schmidt & Philippe Delvaux
Laatste update
28-01-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links