De kalender van de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering

De algemene beleidsverklaring werd op 15 oktober 2014 door de minister-president aan het Brussels Parlement voorgesteld: het is een samenvatting van het regeerakkoord en preciseert de kalender en de vordering van de dossiers.


Aansluitend bij het Brussels regeerakkoord is de algemene beleidsverklaring die minister-president Rudi Vervoort voorlas bij de start van het parlementair werkjaar een boeiende tekst. Vooral omdat heel wat beslissingen uit het akkoord concreet op de agenda gezet werden. Beleidsverklaringen leggen doorgaans het regeringswerk voor het nieuw parlementair jaar vast. Aangezien dit een eerste oefening is van de nieuwe Brusselse regering, is deze dus bijzonder interessant. Wij analyseren en selecteren enkele passages.

De algemene beleidsverklaring werd door de minister-president aan het Brussels Parlement voorgesteld op 15 oktober. Elk jaar worden bij de start van het parlementair werkjaar de krachtlijnen van het regeringsbeleid voor het komende jaar beschreven, maar 2014 is tevens het begin van een legislatuur, dus deze gaat nog verder. Het is een samenvatting - niet exhaustief maar toch vrij volledig - van het regeerakkoord van juli en diept er bepaalde punten van uit. De lezer vindt er vooral preciseringen qua planning en vordering van de dossiers.

Inhoud

  • stedenbouw
  • territoriale ontwikkeling
  • stadsrenovatie
  • veiligheid
  • mobiliteit en openbare werken
  • netheid
  • betrekkingen Gewest-gemeenten
  • fiscaliteit

Zie ook« Terug

Auteur(s)

Philippe Delvaux
Laatste update
28-01-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links