Balans van de samenwerking 2007-2014 in Congo, Marokko en Senegal

Een overzicht van de acties van de Belgische gemeenten in het kader van het meerjarenplan voor Gemeentelijke Internationale Samenwerking.


Op 30 juni 2007 dienden de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest en haar Waalse zustervereniging UVCW - erkend als officiële partners van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking - voor het eerst samen een meerjarenprogramma voor gemeentelijke internationale samenwerking in. Sinds 2001 en tot dan was het programma gebaseerd op jaarlijkse koninklijke besluiten, wat soms problemen stelde voor de planning van de strategieën voor gemeentelijke ontwikkeling. Op vraag van de VSGB en de UVCW werd overgestapt op een meerjarenlogica. Dat programma werd ten uitvoer gebracht van 2008 tot midden 2014 en loopt nu ten einde. De tijd is dus gekomen voor de programmatie 2014-2016.

Een ideaal moment dus om de balans op te maken. Met een zekere voldoening beschouwen het veertigtal Brusselse en Waalse gemeenten de bereikte resultaten. Want zoals onze Afrikaanse partners getuigden tijdens balans-vergaderingen die plaatsvonden in België in het eerste trimester van 2013, is het werk niet voor niets geweest, ook al moeten er nog heel wat obstakels overwonnen worden. Uit de eindverslagen blijkt dat de knowhow van Brusselse en Waalse gemeenten een zeer positieve evolutie teweeggebracht heeft op lokaal niveau in Benin, Burkina Faso, Marokko, Congo en Senegal.

Balans van het programma GIS met de Democratische Republiek Congo, Marokko en Senegal.

 « Terug

Auteur(s)

Frank Willemans
Laatste update
28-01-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links