De gemeenten ten dienste van de burgers

Handelingen van het colloquium van 24 januari 2014


De Conferentie van Burgemeesters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het initiatief genomen een colloquium te organiseren “De gemeenten ten dienste van de burger”.

Het doel van het colloquium was de aandacht van het publiek te vestigen op het belang en de impact van het lokaal bestuur in het leven van de burger, in domeinen zoals gezondheid, economie of sociale zaken.

Het colloquium vond plaats op 24 januari 2014, in zaal Jacques Brel (Passage 44), met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) en Belfius.

De verschillende bijdragen, presentaties, nota’s en uiteenzettingen werden gebundeld.

Coördinatie van de handelingen: VSGB (beschikbaar in elektronische versie, pdf)

Naast de toespraken van de toenmalige voorzitter van de Conferentie van Burgemeesters Charles PICQUÉ en de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi VERVOORT, bevat dit overzicht ook elk thema dat voorgesteld werd door de ondervoorzitters van de Conferentie van Burgemeesters Vincent DE WOLF, Olivier DELEUZE, Didier GOSUIN, Hervé DOYEN en Charles PICQUE (de gemeenten en de VSGB werden nauw betrokken bij de opstelling van de verslagen van de respectieve bijdragen) en de presentaties van specialisten Dimitri YERNAULT en Joost VAESEN

Inhoud

 • Inleiding (Charles Picqué)
 • De gemeenten, factoren voor het welslagen van beleidsmaatregelen die bepaald werden door het Gewest, de Gemeenschappen en de federale Staat ?
 • De gemeentelijke bevoegdheden, resultaat van het subsidiariteitsbeginsel
 • Workshop : De gemeentelijke bevoegdheden: resultaat van het subsidiariteitsbeginsel & Factoren voor het welslagen van het door andere overheidsniveaus opgelegd beleid
 • Sociale cohesie
 • Workshop :De gemeenten als borg voor “goed samen-leven” – beleid inzake sociale cohesie, preventie en veiligheid
 • Beleidsdoelstellingen van de gemeenten inzake stadsvernieuwing, ruimtelijke ordening en netheid
 • Workshop : Aangename en degelijke openbare ruimten - doel van het gemeentelijk beleid voor stadsrenovatie, ruimtelijke ordening en netheid
 • Welke rol vervullen de gemeenten in de oplossingen voor de demografische uitdaging?
 • Workshop : Demografie
 • De gemeenten als actoren inzake economie en inschakeling
 • Workshop : De gemeente als actor inzake economie en socioprofessionele inschakeling
 • Het lokale sociale en gezondheidsbeleid als vangnet voor de bevolking
 • Besluit (Rudi Vervoort)
 • Fotoverslag van het colloquium van 24 januari 2014
 • Bijlagen : De gemeente: sleutelactor in het Brussels bestuur?
 • Bijlagen : De gemeentelijke bevoegdheden, resultaat van het subsidiariteitsbeginsel?


« Terug

Auteur(s)

Philippe Delvaux
Laatste update
13-02-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links