Debat over de fusie OCMW-gemeente

Verslag van de algemene vergadering 2015 van de Afdeling OCMW


De federale regering plant een wijziging van het wettelijk kader om “een organieke integratie van de gemeentebesturen en de OCMW's” mogelijk te maken.

De algemene beleidsverklaring van de Waalse regering kondigt een fusie tussen gemeenten en OCMW's op vrijwillige basis aan. In Vlaanderen werd de samensmelting van gemeentebesturen en OCMW's definitief door de regering goedgekeurd: na de verkiezingen van 2018 zullen er geen raden voor maatschappelijk welzijn meer geïnstalleerd worden.

Hoe ziet de toekomst van de 19 OCMW's van het Brussels Gewest er dan uit?

Als de beleidsverklaring van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie stelt dat “de OCMW's de speerpunten moeten blijven van het lokale sociale overheidsbeleid” en versterkt worden, zal de logica van de fusie met de gemeente hun dan lang bespaard blijven? Wat wordt dan de plaats van de Brusselse OCMW's als de instelling niet meer bestaat in Vlaanderen noch in Wallonië?

Actie van de VSGB: de fusie als thema van de Algemene Vergadering van de Afdeling OCMW


Is de fusie tussen gemeenten en OCMW's een goed idee?

Is het de enige mogelijke toekomst voor de OCMW's aan de vooravond van hun 40-jarig bestaan?

Op de algemene vergadering van 26 maart 2015 nodigde de Afdeling OCMW alle Brusselse OCMW's uit, maar ook de gemeenten en de verenigingswereld, om deze vragen te bespreken en de mogelijke antwoorden.

Vier sprekers gingen in op de fusie gemeente-OCMW:

  • Piet Van Schuylenbergh, Directeur van de Federatie van OCMW's van de VVSG
  • Pol Burlet, Directeur-generaal van het OCMW van Rochefort (vervangen de dag zelf door Jean-Marc Rombeaux, adviseur bij de Federatie van OCMW's van de UVCW)
  • Christophe Magdalijns, wnd burgemeester van Oudergem
  • Abraham Franssen, hoogleraar aan de universitaire faculteiten Saint-Louis

De verschillende uiteenzettingen belichtten:

  • een stand van zaken van de situatie in Vlaanderen en Wallonië
  • de visie van een Brusselse gemeente
  • het debat rond de esentie en de bestaansreden van het OCMW

Meer info

 
« Terug

Auteur(s)

Marie WASTCHENKO
Laatste update
03-04-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links