De pensioenuitdagingen voor de lokale besturen

Forum van de gemeentelijke beleidsvoerders van 24 april 2015


De lokale besturen staan voor zware pensioenlasten. Nooit waren er zoveel gepensioneerden als nu, terwijl het aantal actieven blijft dalen. De besturen moeten op lange termijn kunnen plannen en de gevolgen inschatten voor de komende jaren.

Het stelsel van de algemene solidariteit met betrekking tot de pensioenen van de ambtenaren van de lokale besturen zijn bij wet vastgelegd. Maar hoe worden dan de berekeningen gemaakt? Hoe kan een bestuur plannen op langere termijn, met name voor het personeelsbeleid.

> Download de uiteenzetting van Philippe NYS, Adjunct-administrateur-generaal DIBISS: "Vastlegging van de pensioenbijdragen: stelsel van de bij DIBISS aangesloten lokale besturen. Planning en vooruitzichten" (pdf)

Daarnaast kan een bestuur ook een tweedepijlerpensioen organiseren voor haar contractueel personeel. De federale regering heeft het aangekondigd, parallel met de invoering van het systeem van het gemengde pensioen.
Bij DIBISS werd daarvoor het Toezichtscomité opgericht, met vertegenwoordigers van de lokale besturen, DIBISS en de vakbonden.

> Download de uiteenzetting van Bernard Verschaeren (Belfius): "Het tweedepijlerpensioen: definitie, regels en voordelen. Is het haalbaar voor de lokale besturen?" (pdf)

Ten slotte heeft de gemeente Koekelberg, de eerste Brusselse gemeente die een tweedepijlerpensioen heeft opgericht, ons bericht over hun ervaring, aanpak en knelpunten (Jean-Pierre De Keyn, Schepen te Koekelberg en lid van het Toezichtscomité bij DIBISS).
« Terug

Auteur(s)

Hildegard SCHMIDT
Laatste update
29-04-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links