Jaarverslag 2014

De VSGB in beweging


Een modernisering van de structuren en de middelen van onze Vereniging werd aangevat. Het doel is de dienstverlening aan onze leden - gemeenten, OCMW's, intercommunales - nog performanter te maken, maar ook onze proactiviteit in de debatten die de lokale besturen aanbelangen, te versterken.

Corinne François, de nieuwe directrice van de Vereniging, vond in de Vereniging een boeiende uitdaging en stelt voortaan al haar energie en ervaring ten dienste van de lokale besturen.

Naar aanleiding van de verkiezingen van mei 2014 analyseerde onze Vereniging de impact van de regeerakkoorden op federaal en Brussels gewestelijk vlak voor de lokale besturen. In 2014 zette zij acties op het getouw die in 2015 voortgezet zullen worden, ten aanzien van alle ministers die bevoegdheden hebben die het leven van onze gemeenten beïnvloeden. Dit om onze bekommernissen bij hen aan te kaarten. Centraal staan de naleving van het subsidiariteitsbeginsel en een financiering van de lokale besturen die hen in staat stelt hun taken van nabijheid, dienstverlening aan de burger en sociale cohesie behoorlijk uit te voeren.

Meer inzicht krijgen in de behoeften van onze leden en hun prioriteiten, en in voorkomend geval onze acties bijsturen, zal in 2015 aan bod komen via een enquête bij mandatarissen en gemeentelijke beleidsvoerders.Verwante documenten
« Terug

Auteur(s)

AVCB-VSGB
Laatste update
23-06-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links