Transfer werkloosheid-OCMW: gevolgen voor de Brusselse OCMW's?

De OCMW's kunnen hun taken enkel naar behoren blijven uitvoeren met de nodige federale en gewestelijke steun.


Door de wijziging van de regels betreffende de inschakelingsuitkering vanuit het federaal niveau werden bepaalde groepen naar het OCMW toe gedreven.

De Afdeling OCMW van de VSGB heeft een monitoring opgezet om:

  • een beeld te krijgen van de grootte van het fenomeen in Brussel
  • een typologie op te stellen van deze nieuwe groepen in de OCMW's

Hoewel momenteel minder mensen bij het OCMW ging aankloppen dan er hun inschakelingsuitkering verloren, blijft het nog zo dat deze bijkomende last gefinancierd blijft door de lokale besturen.

De Afdeling OCMW van de VSGB roept het Gewest en het federaal niveau op om de nodige middelen vrij te maken om de OCMW's in staat te stellen hun SPI-beleid voort te zetten.

Daarom werd er een persconferentie aan gewijd op 21 mei 2015.« Terug

Auteur(s)

Jean-Luc BIENFET
Laatste update
22-05-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links