Enquête VSGB: uw antwoorden helpen krijtlijnen uitzetten voor onze toekomst


In het kader van haar algemene strategie heeft de VSGB zich ertoe verbonden beter met haar leden te communiceren. Zoals u in ons Nieuwsbrief 2015-2 las, namen een twintigtal mandatarissen en ambtenaren uit de 19 Brusselse gemeenten op 6 en 8 mei deel aan een rondetafelgesprek, om de verwachtingen van onze leden rechtstreeks te vernemen en ideeën uit te wisselen.

Op basis van deze eerste peiling stelden wij een vragenlijst op, die eind mei naar al onze leden gemaild werd, om een kwantitatief preciezere visie te krijgen op hun indrukken en hun behoeften en verwachtingen.

Wij geven hier een overzicht van de eerste conclusies, die in primeur voorgesteld werden op onze Algemene Vergadering in juni.

Beduidend hoge respons


We zijn verheugd over de zeer talrijke antwoorden. Meer dan 600 personen namen immers de tijd om de enquête in te vullen, zijnde een kwart van de bestemmelingen, wat veel meer blijkt dan gebruikelijk bij dit soort opiniepeilingen. We stellen dus vast dat onze leden zich werkelijk betrokken voelen bij de VSGB en haar toekomst.

U gaf dus graag uw mening en wij danken u daarvoor van harte.

Meer info


Download de conclusies van de enquete (PPT)

« Terug

Auteur(s)

Vincent DEWEZ
Laatste update
01-07-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links