Brussels Gezondheidsplan - medewerking aan werkgroep ROB-RVT

Overzichtsdocument met een synthese van de werkzaamheden van de werkgroep


Het Brussels Gezondheidsplan wordt gestuurd door de gewestministers bevoegd voor volksgezondheid.

Een werkgroep ROB-RVT vergaderde in juni en juli, om het overleg voor de materies ivm gezondheid te organiseren, nl.

  • de financiering van de gezondheidszorg
  • de programmatie van de RVT-bedden
  • de vastlegging van de RVT-erkenningsnormen
  • de inspectie inzake naleving van de normen
De andere materies ivm ROB-RVT:
  • de programmatie van de ROB-bedden
  • de vastlegging van de ROB-erkenningsnormen
  • de inspectie inzake naleving van de normen
  • de vastlegging van de huisvestingsprijs
  • de kalender ivm de bouw
zullen behandeld worden door de kabinetten Bijstand aan Personen en Volksgezondheid, in een specifieke werkgroep.


Actie van de VSGB


De Afdeling OCMW heeft aan de vergaderingen deelgenomen. Heel wat van onze bekommernissen zijn terug te vinden in de synthese die de werkzaamheden van de werkgroep samenvat.« Terug

Auteur(s)

Jean-Marc ROMBEAUX
Laatste update
07-08-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links