Overdacht werkloosheid-OCMW: monitoring 2e trimester 2015

OCMW's kunnen enkel degelijk werk blijven verrichten als ze de nodige federale en regionale steun ontvangen.


Door de regels voor de toekenning van de inschakelingsuitkering te wijzigen, heeft de federale overheid heel wat mensen naar de OCMW’s gedreven.

De Afdeling OCMW van de VSGB heeft een monitoring op het getouw gezet, met als doel:

  • een beeld te krijgen van de grootte van die verschuiving in Brussel
  • na te gaan wie de nieuwe OCMW-gebruikers zijn

Monitoring 2e trimester afgewerkt

 

De toename van het aantal mensen dat bij de Brusselse OCMW’s aanklopt om steun te vragen, vertraagt. Momenteel hebben 40 % van de personen die hun recht op een inschakelingsuitkering verliezen, een steunaanvraag ingediend, wat een weerslag heeft op de financiën van de lokale besturen.

De OCMW’s roepen de gewestelijke en de federale overheid op om voldoende middelen vrij te maken om de OCMW’s in staat te stellen hun beleid van maatschappelijke en beroepsinschakeling voort te zetten.

Zie ook

 « Terug

Auteur(s)

Jean-luc BIENFET
Laatste update
14-09-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links