Studenten en OCMW

Update: toevoeging van een artikel


Het decreet "onderwijslandschap" of het decreet-Marcourt van 7 november 2013 werd voor het eerst toegepast het voorbije academiejaar. Dat decreet bepaalt het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies.

Voorts hebben enkele recente beslissingen van rechtbanken bepaalde OCMW’s geïnterpelleerd betreffende hun begeleiding van studenten.

Actie van de VSGB

De Afdeling OCMW van de VSGB organiseerde een studiedag om informatie uit te wisselen. Er werd een stand van zaken opgemaakt van de precieze inhoud van het decreet ‘onderwijs­landschap’ en wat het wijzigde in de organisatie van het hoger onderwijs, en anderzijds werden er thema’s belicht met betrekking tot de studenten.

Info« Terug

Auteur(s)

Nathalie STERCKX
Laatste update
15-10-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links