Dienst LINK - methodologie - Partnershipkader Actiris-OCMW 2015-2020

Documenten en technische fiche


Het partnershipkader Actiris-OCMW 2015-2020 voorziet in de begeleiding naar werk na het einde van de overeenkomst artikel 60 §7.

Dit nieuwe project tracht het zoeken naar werk te vergemakkelijken voor personen die niet langer in opleiding zijn of niet meer werken, door hun begeleiding aan te bieden na hun vorming of tewerkstelling.

Het werd geconcretiseerd in de oprichting van de dienst LINK bij Actiris.

De dienst waarborgt een intensieve begeleiding van de werkzoekende. Als het project van de betrokkene uiteindelijk niet meer tewerkstelling is, maar bv. vorming, wordt hij/zij gevolgd door de Actiris-antennes, volgens de gebruikelijke procedures van Actiris.

Actie van de Afdeling OCMW van de VSGB

 

Om de doorstroming en de overdracht van informatie voor deze specifieke begeleiding te waarborgen, hebben de OCMW's een methodologie en een tool ontwikkeld.

Context – het partnershipkader Actiris-OCMW

 

Het doel van het partnershipkader tussen de Brusselse OCMW’s en Actiris voor de periode 2015-2020 is drieledig:

  • een dynamiek van complementariteit en samenwerking tussen de OCMW’s en Actiris teweegbrengen;
  • de actie van de OCMW’s in de begeleiding naar werk van rechthebbenden op het leefloon of op equivalente hulp financieel ondersteunen (fase 1 tot 4);
  • op het einde van een overeenkomst artikel 60 §7 voor een betere doorstroming naar werk zorgen.

Het partnershipkader 2015-2020 vormt een vervolg op het vorige, middels de subsidie van een deel van het socioprofessionele-inschakelingstraject van uitkeringsgerechtigden (fase 1 tot 4).

In het partnershipkader staan bovendien een aantal nieuwigheden:

  • het project om na het einde van de overeenkomst artikel 60 §7 de doorstroming naar werk te verbeteren;
  • de verduidelijking van de samenwerkingsbeginselen tussen een OCMW en Actiris;
  • de bepaling van een hoofdinstelling voor de begeleiding naar werk van personen die een leefloon of equivalente hulp ontvangen;
  • de vereenvoudiging van de financierings- en controlewijze

Uittreksel uit het document ter voorstelling van het partnershipkader Actiris-OCMW, beschikbaar op www.actiris.be

Zie ook onze fiche ivm de subsidie “ESF BHG 2014-2020« Terug

Auteur(s)

Jean-Luc BIENFET
Laatste update
04-12-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links