Kosten van verschillende stemsystemen

Op 27 november 2015 schreef de VSGB naar de Brusselse regering om de aandacht te vestingen op haar voorkeur voor het elektronisch stemmen, met als argumentatie de vergelijking van beide systemen, en om financiële steun te vragen bij de organisatie van de verkiezingen. Na een eerste actualisering begin september 2016 heeft Brulocalis de kostenraming nogmaals bijgewerkt (27.09.2016).


Om een objectief debat te kunnen voeren, maakte de VSGB een raming van de kosten van de verschillende opties waarover de Brusselse regering beschikt. Opdat iedereen zich een idee zou kunnen vormen, publiceren wij onze vergelijkende analyse.

Voor elektronisch stemmen ... en voldoende financiering

Wij hebben de nodige elementen verzameld ter staving van het standpunt dat wij innamen in april jl. en ter illustratie van de kosten van de elektronische stemming die niet zo veel hoger zijn dan papieren stemming: zowel wat betreft betrouwbaarheid als tijdswinst op het werk van de burgers die meewerken bij de stemming (bijzitters, telling, werk van de gemeentediensten, …).

Volgens onze budgettaire analyse komt de kost van de papieren stemming voor 11 verkiezingen voor de Brusselse gemeenten op 5.940.821 €, terwijl de aankoop van materiaal op 8.327.105 € zou komen, waarvan 20 % (zijnde 1.665.421 €) gedragen kan worden door de federale overheid, zijnde een verschil van 720.863 € tussen de 2 stemsystemen. Wij onderstrepen dat de investeringen hier berekend werden voor 19 gemeenten, terwijl Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Gillis reeds uitgerust zijn. De cijfers die in aanmerking genomen moeten worden, zijn dus nog lager: 7.451.000 € aankopen, waarvan 1.490.000 € wellicht gedragen door de federale overheid: het verschil tussen de 2 stemsystemen zou dus beperkt zijn tot 19.633 €.

De huur van het materiaal voor de organisatie van het elektronisch stemmen biedt bovendien het voordeel van besparing op de stockagekosten.

Het moet nog formeel bevestigd worden, maar de FOD Binnenlandse Zaken zou 20 % van de investeringskosten ten laste moeten nemen. Dat is wettelijk vastgelegd en gebeurde overigens voor de investeringen in het Vlaams Gewest.

Actie van de VSGB

  • In onze brief van 27 november 2015 vragen wij de leden van de Brusselse regering om nota te nemen van onderhavige conclusies en een plan rond medefinanciering in overweging te willen nemen betreffende de investeringen die noodzakelijk zijn voor het elektronisch stemmen tussen gewest en gemeenten.

Meer info

Zie ook« Terug

Auteur(s)

Leopoldina CACCIA DOMINIONI
Laatste update
27-09-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links