Het Sociaal Handvest


Het Sociaal Handvest is een omzendbrief van 28 april 1994. Met Sociaal Handvest wordt de harmonisatie van de statuten en een algemene weddenschaalherziening bedoeld van de lokale besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Sociaal Handvest is het resultaat van een intersectoraal akkoord van 13 juni 1991.

Dit nationale akkoord diende als basis voor de onderhandelingen voor het lokaal openbaar ambt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op niveau van het Comité C. De resultaten van de onderhandelingen werden vastgelegd in een protocol van 26 april 1994, de omzendbrief van 28 april 1994, Sociaal Handvest.

Vandaag is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd om regels op te stellen voor het personeel van de gemeenten. Aan de hand van verschillende ordonnanties werd er ook al een poging ondernomen om die omzendbrief op te nemen in de Nieuwe Gemeentwet.
Ordonnantie van 5 maart 2009
Ordonnantie van 27 februari 2014

Problemen:
• Erkenning van beroepservaring
• Evaluatie van het personeel en de gevolgen ervan
• Opleiding en ontwikkeling van het personeel
• Competentieontwikkeling« Terug

Auteur(s)

Hildegard SCHMIDT
Laatste update
18-12-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links