De gemeente en de creatie van sociale woningen

Slides vertoond op het colloquium ivm de versnelling van de creatie van sociale woningen door diversifiëring van actoren en methodes


Op 29 januari organiseerden het IRIB (Institut de Recherches Interdisciplinaires sur Bruxelles) van de Université Saint-Louis en de stichting Pro-Renovassistance een colloquium betreffende de versnelling van de creatie van sociale woningen via de diversifiëring van de actoren en de methodes.

Het colloquium wou nieuwe wegen exploreren (zowel dwingende als aanmoedigende) voor sociale huisvesting, met name op basis van inspiratie uit ervaringen in België en het buitenland. Concreet werd deze opdracht om sociale huisvesting te creëren opgelegd aan nieuwe actoren zoals privépromotoren of gemeenten en, parallel, hebben andere actoren (verenigingen, banken, ...) beslist er zich ook op toe te leggen.

In naam van de VSGB leverde Olivier Evrard, adviseur bij de studiedienst, een bijdrage met een stand van zaken, een balans en een schets van de vooruitzichten van de actie van de gemeenten in het kader van de creatie van sociale woningen.

Info

 

  • De handelingen van het colloquium, met de uiteenzetting van de VSGB, zijn reeds beschikbaar bij uitgeverij Larcier.« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
03-03-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links