OCMW 2015 jaarverslag


Via heel wat dossiers die de Afdeling in 2015 behandelde, werden belangrijke kwesties ter harte genomen, maar het essentiële is tussen de regels te lezen.

Het afgelopen jaar hebben aanzienlijke uitdagingen de OCMW’s dooreengeschud en hen verplicht hun fundamenten te herbekijken. Wat is het nut van een OCMW vandaag? Hebben we echt nood aan een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn naast de gemeente? Waarom is het beroepsgeheim zo belangrijk? Waar ligt het evenwicht tussen de missie van bijstand en die van controle, tussen sociale begeleiding en administratief werk? Welke rol moet het OCMW spelen in de opvang van vluchtelingen? Moeten we moderniseren, er een performant bestuur van maken, uitgerust met doeltreffendere hulpmiddelen: zal dat de kwaliteit van het sociaal werk verbeteren? In hoeverre mag de federale overheid bevoegdheden naar het lokaal niveau toeschuiven? Zijn de OCMW’s in staat om deze overdrachten van bevoegdheden en lasten het hoofd te bieden? Wie zijn hun partners? Op wie kunnen ze steunen? Is dat alles voldoende gefinancierd? …
De lijst met vragen is zeer lang en zelfs nog niet volledig.

Al deze vragen zitten ook vervat in de dossiers betreffende de fusie gemeente-OCMW, het beroepsgeheim, de hervorming van de organieke OCMW-wet, de opvang van vluchtelingen, het elektronisch sociaal verslag, de overdrachten werkloosheid-OCMW, de socioprofessionele inschakeling, de toekomst van de rusthuizen, …

Meer info
« Terug

Auteur(s)

Marie WASTCHENKO
Laatste update
21-03-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links