De aanvullende reglementen

Katern van de Mobiliteitsgids nr 6Katern van de Mobiliteitsgids nr 6 Het opmaken van aanvullende reglementen is een brandend actueel thema geworden. De wet van 20.07.2005 die de wet van 16.03.1968 betreffende de politie over het wegverkeer wijzigt, bepaalt immers dat de voogdij over de aanvullende reglementen niet meer zal worden uitgevoerd door de federale overheid. Deze bepaling treedt in voege op 01.01.2008. De gewesten kunnen bijgevolg vanaf deze datum deze voogdij overnemen. Hoog tijd dus om (opnieuw) kennis te maken met de aanvullende reglementen.

In deze editie van de Katern van de Mobiliteitgids bespreken we eerst wat een aanvullend reglement is (de wettelijke basis). Vervolgens gaan we na waarom een aanvullend reglement wordt genomen.

In het daaropvolgende hoofdstuk wordt bekeken hoe een aanvullend reglement moet worden opgesteld (de vormvereisten, naar wie worden deze reglementen opgestuurd enz.).

In het voorlaatste hoofdstukje gaan we na wie de verkeerstekens moet bekostigen.

Om de gemeenten en het Gewest te helpen bij het opstellen van aanvullende reglementen werd in het laatste hoofdstuk van deze Katern van de Mobiliteitsgids een modelreglement opgenomen.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in elektronische versie.


Zie ook op deze website ons model van aanvullend reglement en de vergadering van het Forum Mobiliteit - Verkeersveiligheid over dit thema.

« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN, F. MEUNIER, Vincent RAMELOT
Laatste update
31-10-2007
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links