Europese fondsen voor energie & klimaat


Verschillende Brusselse gemeenten riepen de Europese en gewestelijke overheden op om de lokale besturen nog meer te ondersteunen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Deze tabel biedt een overzicht van de verschillende mogelijke financieringsmaatregelen om Europese projecten inzake energie en klimaat tot stand te brengen. Hyperlinks verwijzen naar nadere inlichtingen in de fiches uit de gegevensbank Subsidies van Brulocalis (bijgewerkt voor elke projectoproep).

Doelgroep : schepenen en contactpunten van de werkgroep Europa, schepenen en ambtenaren voor energie en duurzame ontwikkeling, coördinatoren Agenda 21.

Projecttype

Europese programma

Projectoproepen

 Informatie, bewustmakings en verspreidingsprojecten

LIFE (oproepen gesloten)

Infrastructuur

EFRO-BHG

(geen oproepen in 2020)

Uitwisseling van praktijkvoorbeelden en knowhow

URBACT III

(geen oproepen in 2020)

INTERREG EUROPA
(geen oproepen in 2020)

Proefprojecten

(financiering van infrastructuren
mogelijk onder voorwaarden)

EFRO 

Urban innovative actions

(geen oproepen in 2020)

HORIZON 2020 (open oproepen)


 LIFE (oproepen gesloten)


 

Zoals uitgelegd in een bericht op de website van Brulocalis kan deelname aan het Burgemeesters-convenant de zichtbaarheid van de uitvoering van strategieën voor lokale duurzame ontwikkeling ondersteunen en verhogen. Hoewel de toetreding tot het convenant niet automatisch toegang geeft tot Europese financiering, kan het wel meer geloofwaardigheid geven aan een kandidatuursdossier voor een EU-subsidie. Het Europees netwerk en de knowhow die de gemeente ontwikkelt door deelname aan de convenanten, kunnen ook het opstellen van het dossier vergemakkelijken. Toetreden tot het Burgemeestersconvenant houdt in dat er een koolstofbalans opgemaakt wordt en ook een ‘actieplan voor duurzame energie’ (Sustainable Energie Action Plan, SEAP, in het Engels), voortaan ‘actieplan voor duurzame energie en klimaat’ genaamd (SECAP in het Engels).

2021-2027: Energy Cities heeft een overzicht gepubliceerd van toekomstige Europese programma's die steden in staat zullen stellen de hulp te krijgen die ze nodig hebben om een koolstofarme, gedecentraliseerde en meer democratische toekomst op te bouwen. « Terug

Auteur(s)

Laatste update
23-10-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links